Solidarność to znaczy razem

Kanciruk Bohdan Marian

Informacja z listy Internowani

inżynier, pracownik stacji RTV w Chorągwicy, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 283, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.04.1982.