Solidarność to znaczy razem

Karsznia Stanisław Niward

Informacja z listy Strajk 88

odprawiał msze podczas strajku