Solidarność to znaczy razem

Kita Władysław

Informacja z listy Internowani

rolnik z Jodłowej, członek NSZZ RI "S", internowany 13.12.1981 - decyzja 55/81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.