Solidarność to znaczy razem

Kleszczyński Zdzisław

Informacja z listy Internowani

student AGH, członek NZS, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 376, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 07.04.1982.