Solidarność to znaczy razem

Klimek-Kolasa Anna

Informacja z listy Internowani

własne gospodarstwo hodowlane Proszówka gm. Bochnia, działaczka NSZZ RI "S", internowana 2.01.1982 - decyzja 94/81, Nisko, Gołdap, zwolniona 10.03.1982.