Solidarność to znaczy razem

Kolczak Edward

Informacja z listy Internowani

elektryk, członek KZ NSZZ "S" w "Polsporcie" w Szaflarach, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 39/81, Załęże, zwolniony 08.02.1982.