Solidarność to znaczy razem

Kornaś Krzysztof

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Krzysztof KORNAŚ (ur. 29.09.1964, zm. 21.11.2008), ps. Dziki - absolwent Technikum Chemicznego w Tarnowie (1984). Po ukończeniu szkoły średniej odbył roczną praktykę w Studenckim Hufcu Pracy w Krakowie; od 1985 student Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Leśnictwa.

W 1985 współtwórca studenckiego pisma "Index", przy wydawaniu blisko współpracował z Grzegorzem Fimowiczem, Pawłem Koniecznym, Markiem Kuźmiarem, Andrzejem Marzędą i Maciejem Śliwą studentami AR oraz Dariuszem Warpasem i Sławomirem Onyszko, którzy zapoznali go z technikami druku, a także współpracowali w zakresie kolportażu, wymiany informacji i organizowaniu wspólnych, ogólnokrakowskich akcji NZS. Jeden z najbardziej zasłużonych podziemnych drukarzy; drukował większość pism NZS oraz "Hutnika" (wspólnie z Leszkiem Jaranowskim); projektant i wykonawca wielu plakatów, kalendarzy i znaczków poczty podziemnej "S".

Członek NZS (od X 1988 w Krakowskiej Radzie Koordynacyjnej, m.in. z Piotrem Hertigiem, Grzegorzem Surdym, Janem Gębskim, Dariuszem Piekło, przedstawiciel krakowskiego NZS we władzach krajowych). Współpracował także z FMW. Pod koniec l. 80. zaangażowany w działalność Solidarności Walczącej, nawiązał kontakt z Markiem Żelaznym i wraz z Sławomirem Onyszką drukował wiele pism dla SW. Po wyjeździe do Wrocławia zajął się poligrafią w centrali SW.

Po wyborach 4 VI 1989 powrócił do Krakowa i wraz z Leszkiem Jaranowskim w 1991 założył firmę poligraficzną Dar-Point. W 1999 autor projektu graficznego (także okładki) i składu książki Pawła Chojnackiego Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie. 1999-2000 projektował plakaty dla Komitetu Wolny Kaukaz, Inicjatywy Wschodniej oraz dla Federacji Anarchistycznej Sekcji Kraków.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Wyróżniony Medalem "Niezłomnym w słowie" (2010), Medalem "Dziękujemy za wolność" (2018)


Informacja z listy Strajk 88

Wydawnictwa strajkowe