Solidarność to znaczy razem

Kowalik Zbigniew

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 9 maja 1940 r. w Krakowie; zm. 10 sierpnia 2009 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1958).

Pracował na Walcowni Zimnych Blach HiL w Krakowie (obecnie ArcelorMittal Poland).

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członek Plenum KRH (marzec 1981 r.); uczestniczył w strajku w Hucie w dn. 13-16 grudnia 1981 r.; współpracował przy druku i kolportażu pisma "Montinowiec" oraz kolportażu "Hutnika"; kilkakrotnie aresztowany i zatrzymywany na okres od 48 godzin do 7 dni; organizował pomoc dla internowanych i więzionych; w dniach 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. członek Komitetu Strajkowego w HiL, po pacyfikacji Huty zatrzymany i ukarany kolegium.

Działalność związkowa: KW Walcowni Zimnych Blach HiL: wiceprzewodniczący (1980-81), przewodniczący (1988-1991); delegat na WZD KRH (1989-1995); delegat na WZD RM (19891995); ZRM: członek (1990-2006); członek Prezydium (1995-1998), wiceprzewodniczący (1998-2006); delegat na KZD (1990-1995); członek KK (1990-1995); w 1990 r. kandydował na przewodniczącego ZRM.

Dwukrotny kierownik organizacyjny III i IV KZD (1991-1992).

W l. 2002-2006 przedstawiciel "S" w Małopolskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego; członek-założyciel małopolskiej grupy "Ujawnić prawdę" (2005).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników