Solidarność to znaczy razem

Kozieł Andrzej

Informacja z listy Internowani

ślusarz w Hucie im. Lenina, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 359, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.01.1982.