Solidarność to znaczy razem

Krawczyk Elżbieta

Informacja z listy Internowani

lekarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rabce, członek krakowskiego SKS (1978-1979), inicjatorka założenia "S" w ZOZ w Rabce, delegatka na.01.Krajowy Zjazd NSZZ "S", członek ZR Małopolska, internowana 16.12.1981 - w Kielcach i Gołdapi, zwolniona 12.03.1982.