Solidarność to znaczy razem

Krynke Krzysztof Jan

Informacja z listy Internowani

inżynier konstruktor, Przedsiębiorstwo Państwowe "Żegluga Krakowska", członek NSZZ "S", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 255, Nowy Wiśnicz, Załęże zwolniony 16.01.1982.