Solidarność to znaczy razem

Krysa Tadeusz

Informacja z listy Internowani

technik-mechanik, zatrudniony w Woj. Spółdzielni Mleczarskiej Tarnów, internowany 14.12.1981 - decyzja nr 77/81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.