Solidarność to znaczy razem

Krzyściak Jacek

Informacja z listy Internowani

kierowca, przewodniczący KZ NSZZ "S" taksówkarzy zakopiańskich, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 156/ 81, Załęże, zwolniony 14.01.1982.