Solidarność to znaczy razem

Kukla Wiesław Marek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 20 listopada 1945 r. w Tarnowie, zm. 28 października 2013 r. w Mantes-la-Jolie (Francja); pochowany na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1964); student UJ.

Uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 r. w Krakowie.

Pracował jako konserwator konstrukcji stalowych na Dolnym Śląsku, zwolniony za próbę zorganizowania strajku w kopalni rud miedzi, zatrzymany przez SB; w l. 1970-1978 kierownik Zakładowego Domu Kultury przy Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie; technik-plastyk w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal-5" w Krakowie (od 1979 r.); od 1991 r. we Francji.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; założyciel NSZZ "S" a następnie Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Mostostalu-5 do 13 grudnia 1981 r.; członek Komitetu Strajkowego HiL (13-16 grudnia 1981 r.)

Internowany 17 grudnia 1981 r. w ZK w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa; uczestnik protestów i głodówek internowanych (m.in. 13-22 czerwca 1982 r.); 7 lipca 1982 r. odmówił opuszczenia Zakładu Karnego w Rzeszowie, próbując ocalić zmagazynowany w celi warsztat, który służył mu do wykonywania m.in. kopert, grafik i stempli.

Ponownie aresztowany w maju 1984 r. za nielegalne powielanie wydawnictwa "Świadomość", sygnowanego przez KPN; w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję; areszt opuścił na mocy amnestii; współpracownik KPN; zaangażowany w działalność opozycyjną: wydawanie prasy podziemnej, m.in. "Robotnika" i "Naprzodu", przygotowanie grafik dla wielu czasopism podziemnych; w jego mieszkaniu w 1988 r. mieściła się również drukarnia "Hutnika".

W 1987 r. założyciel Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie, członek Komitetu Założycielskiego Organizacji Terenowej PPS w Nowej Hucie i następnie Małopolskiego Komitetu Okręgowego PPS, wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS (1990).

Autor książki "Banknoty opozycji w Polsce 1982-1988" (Poznań 2011).

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za Wolność" (2015).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

plastyk, śruciarz w Przeds. Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal 5, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 308, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.