Solidarność to znaczy razem

Kurlej Tadeusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 19 stycznia 1934 r. w Jastkowicach, pow. stalowowolski.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Tarnowie (1953).

W l. 1951-1991 zatrudniony w Zakładach Mechanicznych "Tarnów" (późniejsze nazwy ZM "Ponar" i FOS "Ponar") na stanowiskach od pracownika umysłowego do konstruktora specjalisty; od 1991 r. na emeryturze; w l.

1995-1996 referent w Delegaturze ZR "S" Małopolska w Tarnowie.

Szykanowany w szkole średniej ze względu na niepodpisanie petycji o usunięcie lekcji religii ze szkół; uczestnik demonstracji w Poznaniu w czerwcu 1956 r.

W NSZZ "S" od 1980 r.; uczestnik spotkań mających na celu powołanie MKZ w Tarnowie; współorganizator, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w FOS "Ponar"; członek prezydium i wiceprzewodniczący KZ "S"; członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej "S" odpowiedzialny za interwencje i obsługę zebrań (od 7 października 1980 r.).

Delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.; współorganizator marszu głodujących w Tarnowie (7 sierpnia 1981 r.).

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ZK w Załężu; zwolniony 29 maja 1982 r.; po powrocie do pracy inwigilowany, poddawany rewizjom w zakładzie, nakłaniany do zmiany miejsca zatrudnienia; zaangażowany w rozprowadzanie książek o tematyce religijnej.

Od 1982 r. członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej "S" oraz następnie Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej "S" Robotników i Chłopów; współorganizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik manifestacji patriotycznych i rocznicowych i akcji układania krzyża kwietnego na placu katedralnym; organizator tarnowskiego Duszpasterstwa Świata Pracy, mszy za ojczyznę i pielgrzymek na Jasną Górę.

23 lutego 1984 r, aresztowany w Koszycach Małych wraz z innymi członkami TTKK; przetrzymywany w AŚ w Bochni, Dębicy i w ZK w Załężu; oskarżony o przynależność do nielegalnych struktur; po interwencji hierarchów kościelnych zwolniony 9 kwietnia 1984 r. ze względu na stan zdrowia; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w l. 19821988; w jego mieszkaniu dokonywano rewizji (1983-1984).

Współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego "S" ZM Ponar (23 września 1988 r.), za co został przesłuchany 29 września 1988 r. i zatrzymany na 26 godz.

Członek Wojewódzkiego KO "S" w Tarnowie (1989-1991), uczestnik kampanii wyborczej w 1989 r.

Działalność związkowa: KZ "S" w ZM: wiceprzewodniczący (1981), przewodniczący (1989-1991); delegat na WZR RM (1981, 1989-1992); członek ZRM (1990-1992); delegat na KZD (1990-1992).

W l. 50. członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; członek-założyciel Stowarzyszenia Rodzina Polska (1999); w 2001 r. tarnowski pełnomocnik LPR w wyborach parlamentarnych.

Uhonorowany Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik ZM w Tarnowie (1974).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" ZM Tarnów, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 8/81, Załęże, zwolniony 29.05.1982.