Solidarność to znaczy razem

Kurnik Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 19 października 1951 r. w Maszkienicach, pow. brzeski.

Absolwent Technikum Górniczego w Krakowie (1970); w l. 1976-1981 student historii na UJ w Krakowie, absolutorium (1981).

Stażysta w ZM Tarnów (1970-1971); pracownik Krakowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego (1973); w l. 1973-1974 zatrudniony w KWK "Chwałowice" w Rybniku i KWK "Borynia" w Jastrzębiu-Zdroju; od 1974 r. pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego HiL w Bochni (obecnie Stalprodukt SA) jako pracownik Wydziału Blach Transformatorowych, starszy operator urządzeń walcowniczych, brygadzista, kontroler ds. wyrobów, specjalista ds. organizacyjnych oraz kierownik Działu Organizacji i Zarządzania, aktualnie specjalista ds. zarządzania w Biurze Zarządu; od 1993 r. w Radzie Nadzorczej Stalprodukt SA (w l. 2000-2003 wiceprzewodniczący, od 2003 r. przewodniczący).

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek komitetu założycielskiego NSZZ "S" we wrześniu 1980 r. (przewodniczący Krzysztof Szwiec); od września 1980 r. do marca 1981 r. przewodniczący komitetu założycielskiego NSZZ "S" z ZPH; w marcu 1981 r. wybrany na członka KZ "S" w ZPH oraz członka KRH.

Współorganizator 17 września 1981 r. manifestacji w Bochni w rocznicę napaści ZSRR na Polskę; członek redakcji pisma "Kurierek B"; przesłuchany wraz z innymi członkami redakcji w związku z wydaniem pierwszego numeru poświęconego kłamstwu katyńskiemu.

Uczestnik strajku i członek Komitetu Strajkowego w ZPH w Bochni Filia HiL (13-15 grudnia 1981 r.); wezwany na przesłuchanie na KM MO w Bochni w charakterze świadka (22 grudnia 1981 r.), zatrzymany, a następnie internowany w KM MO w Bochni, KW MO w Tarnowie, a następnie w Załężu, Uhercach, ponownie w Załężu i w Kielcach-Piaskach; uczestnik głodówki w Załężu; zwolniony 15 października 1982 r.

W jego mieszkaniu dokonano rewizji, m.in. po zatrzymaniu członków Tajnej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej (luty 1984 r.); uczestnik wyjazdów na nabożeństwa w kościele w Mistrzejowicach oraz Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Sygnatariusz wniosku KZ "S" z ZPH o rejestrację związku w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie (21 października 1987 r.).

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" ZPH HiL: członek (1981, 1989-1990, 1998-2002), przewodniczący (1990-1992); delegat na WZD RM (1989-1998).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, członek KZ NSZZ "S", internowany 23.12.1981 - decyzja nr 93/81, Załęże, Kielce, zwolniony 15.10.1982.