Solidarność to znaczy razem

Kuś Ryszard Czesław

Informacja z listy Internowani

technik mechanik, sekretarz KZ "S" w Wojskowych Zakładach Remontowych, członek KPN, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 328, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 13.07.1982. Ponownie internowany 23.10.1982, zwolniony 27.11.1982.