Solidarność to znaczy razem

Kwiatkowski Krzysztof

Informacja z listy Internowani

introligator w Drukami Narodowej w Krakowie, członek KPN, internowany 29.10.1982 - decyzja nr 495, Kielce, zwolniony 18.11.1982.