Solidarność to znaczy razem

Łabuz Kazimierz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 12 grudnia 1947 r. w Mszanie Dolnej.

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, kierunek geografia (1971).

W l. 1973-1975 nauczyciel w LO nr 1 w Limanowej; w l. 1975-1980 członek zarządu Oddziału Wojewódzkiego PAX w Nowym Sączu; w l. 1980-1982 kierownik kadr w Zakładzie Artykułów Ściernych "Inco" w Mszanie Dolnej; w l. 1983-1987 przebywał w USA; po powrocie do Polski nauczyciel w szkołach na terenie powiatu limanowskiego; na emeryturze od 2015 r.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; współtwórca i przewodniczący TKK NSZZ "Solidarność" w Mszanie Dolnej; przewodniczący Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" (październik 1980 r.); od 22 grudnia 1980 r. zastępca KZ; współorganizator i uczestnik przestoju w zakładach pracy w rejonie działania delegatury ZR w Limanowej (październik 1981 r.); kolporter niezależnej prasy ("Aktualności"; "Goniec Małopolski"; "Wiadomości Krakowskie"). Powielał i kolportował informacje nagrywane z Radia Wolna Europa. SB próbowała bezskutecznie zwerbować go do współpracy jako aktywnego działacza PAX-u w województwie nowosądeckim.

Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego; zatrzymany 13 grudnia 1981 r. w Mszanie Dolnej, przewieziony na KM MO w Limanowej, a następnie do ZK w Załężu k. Rzeszowa i do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach; pod koniec lipca został wypuszczony na przepustkę na pogrzeb matki (podczas pobytu na przepustce musiał zgłaszać się na rozmowy na KM MO). Po powrocie z przepustki od początku października do 19 listopada 1982 r. przebywał w ZK w KielcachPiaskach. Był rozpracowywany jako "radykalny działacz MKZ "Solidarność" w Mszanie Dolnej" aż do czasu wyjazdu emigracyjnego do USA w 1983 r. (otrzymał "możliwość wyjazdu w jedną stronę"). Wrócił do kraju w 1987 r.

Po powrocie do Polski zaangażował się w tworzenie Komitetów Obywatelskich "S" w Mszanie Dolnej. W l. 1990-1994 radny z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna. Był inicjatorem podział Urzędu Miasta i Gminy na dwie jednostki organizacyjne (1992).

Członek zarządu PC w Nowym Sączu (1990-2001).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (2001), Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (2005); uhonorowany medalem "Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2005).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

mgr geografii, przewodniczący NSZZ "S" w Mszanie Dolnej, członek PAX-u, "utrzymuje kontakty z b. członkami ugrupowań antysocjalistycznych m.in. z KOR-em", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 140/81, Załęże, Kielce, zwolniony 19.11.1982.