Solidarność to znaczy razem

Łączak Czesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 16 listopada 1954 r. w Dębicy.

Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1985); biegły rewident.

Od 1974 r. pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" w Dębicy (obecnie TC Dębica SA) jako wytłaczarkowy, mistrz produkcji na Wydziale Ogumienia Rowerowego, instruktor praktycznej nauki zawodu, specjalista ds. przekształceń własnościowych, audytor w europejskim zespole Audytorów Goodyear, kierownik zespołu ewidencji finansowej i menadżer zespołu administracji.

W NSZZ "S" od października 1980 r. w DZOS "Stomil" w Dębicy; w dn. 22 sierpnia 1980 r. brał udział w strajku na Wydziale Ogumienia Rowerowego, podczas którego wysunięto postulaty płacowe i socjalne oraz poparto protestujących na Wybrzeżu i zażądano zgody na utworzenie wolnych związków zawodowych; członek i zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego "S" (przewodniczący S. Niemiec); przedstawiciel Dębicy w MKZ Kraków; wiceprzewodniczący KZ "S" (7 lutego 1981 r.); członek Komisji Miejskiej "S" w Dębicy; członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Chemików NSZZ "Solidarność" (przedstawiciel branży gumowej); w grudniu 1980 r. i w styczniu 1981 r. brał udział w rozmowach z Ministrem Przemysłu Chemicznego we Wrocławiu w Zakładach Produkcji Włókien Sztucznych "Chemitex", zakończonych podpisaniem porozumienia dotyczącego realizacji postula- tów pracowników przemysłu chemicznego (22 stycznia 1981 r.); zaangażowany w tworzenie struktur regionalnych NSZZ "S" i NSZZ RI "S" w Dębicy; w marcu 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego w DZOS "Stomil"; w dn. 7 sierpnia 1981 r. organizował Marsz głodujących w Dębicy (przeciwko drożyźnie i brakowi podstawowych artykułów żywnościowych).

Delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM i delegata na I KZD w Gdańsku; wiceprzewodniczący Delegatury ZRM NSZZ "S" w Dębicy.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany w domu rodzinnym w Nagoszynie; przewieziony najpierw na komendę MO w Dębicy, a następnie internowany w ZK w Załężu; zwolniony 15 marca 1982 r.; w okresie maj 1982 r. - sierpień 1984 r. przewodniczący Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" w Dębicy.

Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany (do 1987 r.) - zwłaszcza przed rocznicami wydarzeń patriotycznych; w dn. 26 kwietnia 1983 r. zatrzymany na 48 godz,; 7 lipca 1983 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Dębicy na dwa lata w zawieszeniu na trzy lata za kontynuowanie działalności związkowej wraz z umorzeniem postępowania prokuratorskiego na mocy amnestii.

Współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy - współorganizował wraz z ks. A. Myjakiem Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy w 1984 r.

Działalność związkowa: KZ "S" w DZOS "Stomil": wiceprzewodniczący (1981); delegat na WZD RM (1981, 1995-1998); ZRM: członek (1981); delegat na KZD (1981, 1995-1998); Komisja Krajowa Chemików NSZZ "S": członek (1981) Członek Porozumienia Centrum - przewodniczący koła w Dębicy, członek Zarządu Wojewódzkiego w Tarnowie (1990-1997); od lipca 2001 r. członek-założyciel partii Prawo i Sprawiedliwość (delegat na Kongres Założycielski, pełnomocnik PiS Powiatu Dębickiego, członek Zarządu Regionalnego w Rzeszowie, członek Zarządu Okręgowego w Rzeszowie, członek Zarządu Powiatowego w Dębicy, delegat na Kongres Krajowy PiS).

Rada Miasta Dębicy: radny 1989-1992, przewodniczący komisji rewizyjnej, członek komisji organizacyjno-prawnej, inwentaryzacyjnej; Rada Powiatu Dębickiego: radny, członek komisji rolnictwa, infrastruktury, członek Zarządu Powiatu Dębickiego (1998-2002); Sejmik Województwa Podkarpackiego: wiceprzewodniczący Sejmiku, przewodniczący Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rozwoju Regionalnego (2006-2010); od 2010 r. ponownie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Startował w wyborach parlamentarnych do Sejmu w 1993 r. z listy Zjednoczenie Polskie i Porozumienia Centrum i w 2005 r. z listy PiS oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

W l. 1974-1980 przewodniczący LZS w Nagoszynie i Rady Gminnej LZS w Żyrakowie; przewodniczący Koła w Dębicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1996-2000); członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (2011-nadal).

Odznaczony srebrną odznaką zasłużony dla Ludowych Zespołów Sportowych (2011) oraz brązową odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

internowany 13.12.1981 - decyzja nr 52/81, Załęże, zwolniony 15.03.1982.