Solidarność to znaczy razem

Łenyk Zygmunt Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 13 lutego 1950 r. w Chrzanowie.

Absolwent psychologii na UJ (1974).

W l. 1968-1973 w ZSP, w l. 1970-1979 członek PZPR, ze struktur której został usunięty za działalność przeciwko ZSRR, ustrojowi socjalistycznemu oraz partii. W l. 1972-1976 pełnił funkcję kierownika Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Krakowie. W l. 1976-1986 psycholog kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie; pracował jako masażysta w Przychodni Specjalistycznej dla Nauczycieli w Krakowie (1988-1991). W l. 1994-1996 r. doradca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; od 1995 r. właściciel i dyrektor Szkoły Języków Poliglota w Krakowie.

Po śmierci S. Pyjasa uczestnik "Czarnego Marszu" (1977 r.); w 1978 r. uczestnik spotkania z J. Kuroniem, zorganizowanego przez SKS. Od 1979 r. członek ROPCiO, współorganizator i współpracownik działalności pisma "Opinia Krakowska". Zaangażowany w kolportowanie wydawnictw niezależnych w 1979 r.

W l. 1979-1994 w KPN, w l. 1980-1992 członek Rady Politycznej, a także informator mediów zagranicznych na temat sytuacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem represji oraz manifestacji. Szef Obszaru II KPN w latach 1984-1986, w l. 1985-1988 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN.

Organizator obchodów rocznicowych upamiętniających ofiary mordu katyńskiego. Członek redakcji pisma Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja "Komunikat". W dn. 26-30 sierpnia 1980 r. współorganizator oraz uczestnik strajku głodowego w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (jako wyrazu poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu).

Inicjator utworzenia NSZZ "Solidarność" na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie (wrzesień 1980) r. W marcu 1981 r. członek-założyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, następnie od 9 października 1980 r. w prezydium. Uczestnik marszu w obronie więźniów politycznych (25 maja 1981 r.).

W nocy 12/13 grudnia 1981 r. internowany w ZK w Nowym Wiśniczu i następnie w Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony 15 marca 1982 r.

W tym samym roku członek redakcji pisma podziemnego "Niepodległość". Rzecznik Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. Zaangażowany w zbiórkę składek na pomoc prawną dla uwięzionych; uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych i plakatowych. Wielokrotnie poddawany represjom, m.in. rewizjom, zatrzymywany i przesłuchiwany. 8 marca 1985 r. wraz z członkami Rady Politycznej KPN zatrzymany i objęty dozorem milicyjnym. W 1987 r. skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za kolportaż ulotek. Zatrzymany m.in. podczas pielgrzymki Jana Pawła II 13 czerwca 1987 r. i w Juszczynie 28 lutego 1988 r. W kwietniu i maju 1988 rzecznik strajkujących w Hucie im. Lenina.

Podczas przygotowań do wyborów w 1989 r. organizator ulotek i plakatów, aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej.

W l. 1991-1993 poseł na Sejm RP z listy KPN, członek Komisji Polityki Społecznej.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju (2008) oraz medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2010 r.) oraz "Dziękujemy za Wolność" (2014).

Marcin Byrski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Zygmunt Łenyk, ur. 13.02.1950 w Chrzanowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek psychologia (1974).

1968-1973 w ZSP, 1970-1979 w PZPR (usunięty za działania wymierzone przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ustrojowi socjalistycznemu i PZPR). 1972-1976 kierownik Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Krakowie, 1976-1986 psycholog kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. W 1977 uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa, w 1978 uczestnik spotkania z Jackiem Kuroniem, zorganizowanym przez SKS; od 1979 członek ROPCiO, współpracownik i współorganizator działalności niezależnego pisma "Opinia Krakowska". Od 1979 kolporter wydawnictw niezależnych.

1979-1994 w KPN: 1980-1992 członek Rady Politycznej, informator mediów zagranicznych na temat manifestacji i represji, 1984-1986 szef Obszaru II KPN, 1985-1988 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. W IV 1980 organizator obchodów rocznicowych mordu katyńskiego, dwukrotnie zatrzymany przed demonstracjami. 1979-1980 członek redakcji niezależnego pisma Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja "Komunikat" (ukazały się 3 nr.).

26-30.08.1980 współorganizator, uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującymi na Wybrzeżu w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (Arka Pana). Od września 1980 w "S"; w,marcu 1981 członek założyciel KOWzP w Krakowie, od 9.10.1981 w prezydium. 25.05.1981 uczestnik marszu w obronie więźniów politycznych.

12/13.12.1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, 15.03.1982 zwolniony. W 1982 członek redakcji podziemnego pisma "Niepodległość"; od 1984 rzecznik Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania; zbierał składki na pomoc prawną dla uwięzionych. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, m.in. 8.03.1985 zatrzymany wraz z członkami Rady Politycznej KPN, następnie objęty dozorem milicyjnym, w 1987 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny (50 tys. zł) za kolportaż ulotek (formalnie za zaśmiecanie miasta), 13.06.1987 zatrzymany podczas pielgrzymki Jana Pawła II oraz 28.02. 1988 w Juszczynie. 1986-1988 bez stałego zatrudnienia. kwiecień-maj 1988 rzecznik strajkujących w Hucie im. Lenina. 1988-1991 masażysta w Przychodni Specjalistycznej dla Nauczycieli w Krakowie.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej, organizator ulotek i plakatów. 1991-1993 poseł RP z listy KPN, członek Komisji Polityki Społecznej. 1994-1996 doradca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1995 właściciel, dyr. Szkoły Języków Poliglota w Krakowie.

Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Fantasta oraz SOR krypt. Konspiratorzy.

Odznaczony Srebrnym Medalem Za zasługi dla obronności kraju (2008), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015)


Informacja z listy Internowani

psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, członek KPN, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 72, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.03.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Wsparcie strajku, KPN – pierwszy komunikat do RWE o strajku w HiL