Solidarność to znaczy razem

Lis Józef

Informacja z listy Internowani

pracownik Woj. Przeds. Wodociągów i Kanalizacji w Bochni, internowany 14.12.1981 - w związku z "wywołaniem zbiegowiska przed siedzibą "S" w Bochni - decyzja nr 84/81, Załęże, zwolniony 13.02.1982.