Solidarność to znaczy razem

Luberadzka Maria Hanna

Informacja z listy Internowani

pracownik Domu Kultury Huty im. Lenina, przewodnicząca KZ NSZZ "S" Oddział Hoteli, internowana 13.05.1982 - decyzja nr 446, zwolniona 02.07.1982.