Solidarność to znaczy razem

Łuczywo Bronisław Kacper

Informacja z listy Internowani

rolnik, przewodniczący WKZ NSZZ RI "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 108, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11.02.1982.