Solidarność to znaczy razem

Lusiński Zbigniew

Informacja z listy Internowani

prawnik, pracownik Sekcji Interwencji ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 20.12.1981 - decyzja nr 390, KW MO MogiIska, zwolniony 24.12.1981.