Solidarność to znaczy razem

Macedoński Adam

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 29 stycznia 1931 r. we Lwowie (Ukraina).

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1950); w l. 1950-1951 student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w l. 1951-1952 Studium Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W l. 1950-1955 pracował m.in. jako rysownik, brakarz, magazynier i fotograf; od 1955 r. rysownik, karykaturzysta i autor wierszy i utworów prozatorskich publikowanych w licznych czasopismach, m.in. w "Przekroju", "Panoramie Północy", "Ziemi", "Dzienniku Polskim", "Tygodniku Powszechnym", "ITD", "Dookoła Świata", "Polsce", "Szpilkach", "WTK" i "Magazynie Polskim"; od 1999 r. na emeryturze.

W l. 1945-1947 uczestnik Narodowego Ruchu Oporu podległego Ruchowi Oporu Armii Krajowej; w 1946 r. uczestnik strajku uczniowskiego i demonstracji z okazji święta 3 maja; w listopadzie 1946 r. zatrzymany przez UB, po zwolnieniu ukrywał się do 1947 r.; w l. 1947-1948 działacz Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych; od 1947 r. wielokrotnie wzywany na przesłuchania przez UB, podany brutalnemu śledztwu, pobity; w 1956 r. działał w Studenckim Komitecie Rewolucyjnym na Politechnice Krakowskiej, organizując pomoc dla powstańców w Budapeszcie; od 1956 r. działacz Duszpasterstwa Akademickiego; w kwietniu 1960 r. brał udział w obronie krzyża w Nowej Hucie; w 1968 r. kolporter między Pragą a Paryżem (redakcja "Kultury") prasy i publikacji wydawanych w czasie Praskiej Wiosny; uczestnik manifestacji w Pradze; w l. 1969-1979 założyciel i animator Studia Folk Songu (następnie Międzynarodowe Studio Folk Songu) przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie; od 1971 r. współpracownik ks. F. Blachnickiego.

Od 1976 r. współpracownik KOR i następnie KSS KOR; zaangażowany w zbieranie informacji o represjonowanych oraz podpisów pod protestem przeciwko aresztowaniu działaczy KOR; kolporter "Robotnika", "Biuletynu Informacyjnego"; od maja 1977 r. związany z krakowskim SKS; od 1977 r. uczestnik ROPCiO; współpracownik redakcji podziemnego pisma "Opinia Krakowska"; inicjator i założyciel Instytutu Katyńskiego (marzec 1978 r.); współredaktor podziemnego pisma "Biuletyn Katyński" i wydawca materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej; w l. 1979-1984 współzałożyciel i działacz Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy; pomysłodawca, współwydawca, redaktor podziemnego pisma "Krzyż Nowohucki" (we współpracy z F. Grabczykiem, J. Franczykiem, H. Pachem, W. Sukiennikiem i ks. T. Isakowiczem-Zaleskim) w l. 19791982/83; założyciel KPN (1979).

Począwszy od lat 60. XX w. wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany; organizator, i uczestnik pięciodniowej głodówki popierającej strajkujących gdańskich stoczniowców w kościele Arka Pana w Nowej Hucie (od 26 sierpnia 1980 r.).

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego "S" przy ZPAP w Krakowie oraz członek Prezydium KZ "S" przy Kole Architektów Wnętrz ZPAP.

Od 1980 r. autor projektów okładek dla niezależnych pism, kolporter podziemnych wydawnictw oraz wizerunku Matki Boskiej Katyńskiej (wg projektu D. Staszewskiej); od 1981 r. działacz krakowskiego KOWzP.

W dn. 13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w ZK w Załężu; w styczniu 1982 r. uczestnik dziesięciodniowej głodówki w Załężu, w lutym uczestnik protestu internowanych, pobity przez służbę więzienną; zwolniony 13 lipca 1982 r.

Od 1982 r. w Duszpasterstwie Ludzi Pracy; w 1984 r. współzałożyciel Rodzin Katyńskich w Krakowie; współtwórca i działacz krakowskiej Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy (1984); współzałożyciel Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej (1989); sygnatariusz Manifestu Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności (2008).

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (1985), Złotym Krzyżem Zasługi (Londyn 1989), złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1999), Medalem Edukacji Narodowej (2001), Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa (2006), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), medalem Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (2008) oraz Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej (2011).

Laureat licznych nagród i wyróżnień za twórczość plastyczną.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

artysta grafik, członek KPN, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 74, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.