Solidarność to znaczy razem

Machowski Józef

Informacja z listy Internowani

laborant w Hucie im. Lenina, internowany 18.12.1981 - decyzja nr 383, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.01.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, członek KS WBK