Solidarność to znaczy razem

Machowski Marek

Informacja z listy Internowani

frezer, wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik" w Gorlicach, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 71/ 81, Załęże, zwolniony 04.03.1982.