Solidarność to znaczy razem

Maciejowski Krzysztof Antoni

Informacja z listy Internowani

pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, członek KZ NSZZ "S", internowany 15.12.1981 - decyzja nr 345, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.