Solidarność to znaczy razem

Majdzik Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 20 lipca 1958 r. w Skawinie, pow. krakowski.

Absolwent Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Skawinie (1976) i LO (matura) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie przy ul. Łobzowskiej (2001).

W l. 1976-1977 pracował w Skawinie jako tokarz w Zakładach Doświadczalnych; magazynier w Hucie Aluminium i monter turbin parowych w Elektrowni Skawina; w 1978 r. zatrudniony w PKP Kraków-Płaszów jako monter zestawów trakcyjnych; w l. 1978-1983 ślusarztokarz w Zakładzie Konstrukcji Stalowych Elbud w Krakowie; po zwolnieniu z pracy zatrudnił się m.in. jako ślusarz w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego w Krakowie-Kobierzynie, skąd został zwolniony w okresie próbnym w związku załamaniem prac ślusarskich (1983); mechanik pojazdów gąsienicowych w Zakładzie Melioracji Wodno-Kanalizacyjnej w Krakowie-Borku Fałęckim (1983-1984); w l. 1984-1988 pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Skawinie; w l. 1988-1990 podejmował dorywcze prace za granicą (dzięki pomocy Józefa Barana); od 1990 r. ponownie w Elbudzie (STP Elbud); obecnie członek rady nadzorczej.

W l. 1978-1980 współpracownik KSS KOR, SKS i uczestnik ROPCiO; w trakcie służby wojskowej za dyskusję o zbrodni katyńskiej został aresztowany z art. 270 § 1 (kwiecień - lipiec 1979 r.).

W l. 1979-1980 drukarz wydawnictw niezależnych, kolporter; członek KPN (styczeń - lipiec 1980 r.; członek-założyciel Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja.

W sierpniu 1980 r. rozpoczął strajk w ZKS Elbud, który był najdłuższym protestem w Małopolsce w tym okresie (25-31 sierpnia 1980 r.); we wrześniu 1980 r. zakładał "S" w Elbudzie; przewodniczący KZ; w dn. 12 września 1980 r. wraz z przedstawicielami pięciu zakładów pracy Krakowa tworzył MKZ Kraków; 15 września wybrany na członka MKZ Kraków (późniejszy MKZ Małopolska); delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM oraz uzyskał mandat delegata na I KZD w Gdańsku; członek Prezydium ZRM.

W marcu 1981 r. współzakładał Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie, a w październiku 1981 r. wszedł w skład Prezydium KOWzP; w listopadzie 1981 r. współorganizował Marsz Wolności i Praw Człowieka w Krakowie; członek Klubów Służby Niepodległości.

13 grudnia 1981 r. w trakcie zatrzymania pobity; zabrany do aresztu przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie w samej bieliźnie; podczas przewożenia do ZK zaaranżowano scenę egzekucji; internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu i w Kielcach-Piaskach; w lipcu i sierpniu 1982 r. uczestnik 51-dniowej głodówki; po przewiezieniu do szpitala przy ul. Śniadeckich w Krakowie zbiegł i ukrywał się w Krakowie (u lekarza J. Chodorowskiego) i w Kasince Małej; 27 września 1982 r. został oficjalnie zwolniony z internowania; wrócił do pracy w Elbudzie, organizując Tajną KZ; zwolniony z pracy 2 września 1983 r. za zorganizowanie w dn. 31 sierpnia 1983 r. pięciominutowego strajku i przemarszu do kościoła św. Józefa w Podgórzu.

W 1983 r. wydawał (z A. Szostkiem, M. Byrglem, R. Kościelnym, T. Buńko, A. Majką, M. Klimczykiem, Z. Sikorskim i T. Jodłowskim) w Skawinie podziemne pismo "Wolny Głos"; w marcu 1984 r. inicjator pisma TKZ "Elbudowiec"; w kwietniu 1984 r. wraz z R. Kusiem, M. Banasiem, W. Mazurkiewiczem i J. Mielnikiem założył Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania (od 1985 r. Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne "S" Regionu Małopolska), któremu przewodniczył od sierpnia 1984 r.; w l. 1984-1987 współwydawca podziemnego pisma "Homo Homini".

Po rozbiciu TKZ w Elbudzie oskarżony o kierowanie nielegalną organizacją, od kwietnia 1984 r. w ukryciu; poszukiwany listem gończym (13 czerwca 1984 r.); aresztowany i zatrzymany w areszcie WUSW w Krakowie przy ul. Mogilskiej (2 września 1984 r.); sprawa została umorzona na mocy amnestii (7 września 1984 r.).

We wrześniu 1984 r. sygnatariusz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy; w dn. 19-25 lutego 1985 r. uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie; w 1985 r. współorganizator KOS Skawina.

W l. 1985-1989 wydawca i drukarz (z żoną Beatą Majdzik) "Solidarności Skawina" (kontynuacja "Wolnego Głosu") oraz drukarz m.in. "Orła Białego".

W kwietniu 1988 r. ogłosił solidarnościowe pogotowie strajkowe w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Skawinie z protestującymi hutnikami; w dn. 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. uczestniczył w strajku w Hucie im. Lenina; po rozbiciu strajku, zorganizował na terenie HiL manifestację w obronie zatrzymanych przywódców strajku; od 1988 r. (po wyjeździe J. Klasia za granicę) ponownie przewodniczący TKZ w Elbudzie.

W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany w związku z uczestnictwem w manifestacjach, m.in. 13 września 1983 r. skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 2 miesiące aresztu bez prawa zamiany na grzywnę.

Od 1990 r. w NSZZ Solidarność '80, przewodniczący KZ w Elbudzie, przewodniczący Regionu Małopolska, członek KK.

Członek-założyciel grupy "Ujawnić prawdę" (2005).

Członek Polskiego Związku Więźniów Komunizmu (od 2000 r.); członek i wiceprze- wodniczący "Pro Patria Pro Memoria - Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego".

Radny Miasta Skawina (2010-nadal).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Semper Fidelis (2009), medalem "Niezłomnym w słowie" (2011) oraz Krzyżem "Więźniowie Komunizmu 1939-1989" (2000).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ryszard Majdzik (ur. 20 lipca 1958 w Skawinie) działacz opozycji antykomunistycznej oraz związkowy, samorządowiec, polityk. Syn Mieczysława Majdzika. W 1976 ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Skawinie.

W latach 70. działacz opozycji demokratycznej: od 1978 do 1980 współpracownik KSS KOR i SKS. 25 sierpnia zorganizował strajk w swoim przedsiębiorstwie Elbud, który trwał do 31 sierpnia 1980 roku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981, został internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa i w Kielcach. W latach 80. organizator szeregu protestów i głodówek (m.in. w Elbud); wydawca, drukarz i kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie aresztowany. W 1989 przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu.

Od 1990 w NSZZ "Solidarność" 80, przewodniczący Komisji Zakładowej i Komisji Krajowej, działacz samorządowy i polityczny (PiS). Jego postawa i zachowanie w ostatnich latach jest bardzo kontrowersyjna.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Semper Fidelis (2009), Medalem "Niezłomnym w Słowie", Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).


Informacja z listy Internowani

robotnik, przewodniczący KZ NSZZ "S" w "Elbudzie", członek KPN, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 71, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27.09.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Wsparcie strajku


Informacja z listy Aresztowani

(1958), pracownik Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych "Elbud" w Krakowie, członek KPN, aresztowany 13 X 1983-1983.