Solidarność to znaczy razem

Marchewczyk Jacek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 18 stycznia 1941 r. w Krzeszowicach, pow. krakowski.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1964); specjalizacja I i II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu (1976).

W l. 1965-1967 stażysta w Szpitalu Powiatowym w Jędrzejowie; od 1967 do 2003 r. pracownik Kliniki Ortopedii Państwowego Szpitala Klinicznego i AM w Krakowie (od 1993 r. Klinika Ortopedii Collegium Medicum UJ); od 2003 r. zatrudniony w Przychodni Ortopedycznej NZOZ "Batory" w Krakowie.

W NSZZ "S" od września 1980 r. w AM; wybrany na wiceprzewodniczącego KZ "S"; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM i na delegata na I KZD; brał udział w I KZD w Gdańsku w Hali Olivii, na którym został wybrany na członka KK; w l. 1980-1981 brał udział w pracach Komisji Koordynacyjnej Akademii Medycznych oraz w Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" Pracowników Służby Zdrowia (1980-1981); sygnatariusz porozumienia KK AM z Ministerstwem Zdrowia ws. trybu wyborów do władz uczelni medycznych w Warszawie; od listopada 1981 r. członek redakcji "Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność AM i PSK".

Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął zatrzymania; po powrocie z obrad KK do Krakowa (16 grudnia 1981 r.) dwa tygodnie spędził w Klinice Ortopedii PSK; bliski współpracownik RKW Małopolska i członek jego ścisłego grona (lipiec-sierpień 1982 r.); członek grupy wsparcia dla TKK, w skład której wchodził m.in. J. Onyszkiewicz, J. Pinior i J. Kropiwnicki; zaangażowany w niesienie pomocy lekarskiej potrzebującym działaczom podziemia.

W l. 1982-1986 współpracownik pism "Hutnik" i "Aktualności"; współzałożyciel pism "Bez dekretu", "Kazik" i "Obserwator Wojenny"; kolporter pism i książek; współpracownik Radia "S".

Współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Opinii Publicznej oraz grupy zbierającej dane na temat cen podstawowych produktów - wyniki prac były wykorzystywane przez redakcje pism podziemnych.

W l. 80. kilkakrotnie zatrzymywany i aresztowany, m.in. 22 listopada 1982 r.; przetrzymywany w KW MO w Krakowie i AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; zwolniony 1 stycznia 1983 r. w ramach kolejnej amnestii.

W 1986 r. wyjechał do Paryża, gdzie m.in. współpracował z "Kontaktem"; w 1993 r. wrócił do Polski.

Od 1967 r. członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Krakowie.

Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny ortopedii; tłumacz książki Aleksandra Zinowiewa "Rosja i Zachód" (Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jacek Marchewczyk (ur. 18.01.1941 w Krzeszowicach, zm. 13.04.2016 w Krakowie) ukończył Akademię Medyczną w Krakowie (1964). Podczas studiów był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich (1962-1964). W latach 1965-1967 odbył staż w szpitalu powiatowym w Jędrzejowie. Od roku 1964 do 2003 roku był pracownikiem Kliniki Ortopedii Państwowego Szpitala Klinicznego i Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1967 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W 1976 roku uzyskał specjalizację II stopnia w chirurgii i ortopedii kostno-stawowej. Od 2003 roku pracował w prywatnej poradni chirurgiczno-ortopedycznej.

Dla środowiska Solidarności, był jednym z wielkiej rodziny Marchewczyków działających w opozycji: bracia Wojtek i Rafał, jego żona Krystyna. Ojciec Czesław, był znanym sportowcem i olimpijczykiem. Jacek, był zaangażowany w Solidarność od samego początku. W okresie 1980 - 81 był działaczem w Akademii Medycznej i Państwowym Szpitalu Kliniczny, był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, delegatem na I WZD Regionu Małopolska, członkiem Zarządu Regionu i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" oraz członkiem Komisji Krajowej. W tym okresie uczestniczył także w pracach Komisji Koordynacyjnej Akademii Medycznych, był również sygnatariuszem porozumienia z Ministerstwem Zdrowia.

Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z licznymi strukturami i pismami podziemnymi, współtworzył i współredagował czasopisma podziemne "Hutnik", "Aktualności", "Bez Dekretu", "Kazik", "Obserwator Wojenny Bis", był także współpracownikiem Radia "Solidarność".

Niezwykle cenna była jego pomoc lekarska dla działaczy podziemia.

Był członkiem grupy eksperckiej TKK oraz współtworzył (1984) Niezależny Ośrodek Badania Opinii Publicznej. W latach '80 ub. wieku był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany, rozpracowywany przez SB. Był tłumaczem wydanej w drugim obiegu książki Aleksandra Zinowjewa "Rosja i Zachód" (1984).

Za działalność społeczną w ruchu "Solidarność" odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017) a także uhonorowany Medalem "Niezłomnym w słowie" (2011) oraz Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).

Członek Stowarzyszenia "Sieć Solidarności".


Informacja z listy Aresztowani

(1941), pracownik Akademii Medycznej w Krakowie, aresztowany 23 XI - 29 XII 1982.