Solidarność to znaczy razem

Marsiske Bernard

Informacja z listy Internowani

działacz Niezależnych Związków Zawodowych MO (zwolniony ze służby 20.06.1981) internowany 19.12.1981 - decyzja nr 187/81, Załęże, zwolniony 22.03.1982.