Solidarność to znaczy razem

Martyniak Wacław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 5 marca 1936 r. w Zakopanem.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balcera w Zakopanem (1954), kurs dyżurnego ruchu we Wrocławiu (1958).

Pracował przy budowie wyciągu krzesełkowego na Hali Gąsienicowej w PKL w Zakopanem (1955-1956), od 1957 r. zatrudniony w PKP: stacja Poronin i stacja Zakopane; w lutym 1983 r. przeniesiony karnie do stacji Nowy Targ na stanowisko dyżurny ruchu; powrócił na stację do Zakopanego w lutym 1990 r. na stanowisko zastępcy zawiadowcy stacji. Od 1996 r. na emeryturze.

W l. 1957-1980 członek Związku Zawodowego Kolejarzy.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; przewodniczący Komitetu Założycielskiego PKP Stacja Zakopane, następnie przewodniczący KZ. Od 1981 r. zastępca przewodniczącego Komisji Miejskiej "S" w Zakopanem, kierownik Sekcji Informacji i Kolportażu na Zakopane. Od lipca 1981 r. szef sekcji informacji delegatury ZRM NSZZ "S" w Zakopanem.

Członek Rejonowej Komisji Porozumiewawczej przy Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Nowym Sączu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany i internowany 13 grudnia 1981 r. w Zakopanem; po dwóch dniach został przewieziony na KW MO w Nowym Sączu, a następnie do ZK w Załężu k. Rzeszowa i w AŚ w Kielcach-Piaskach. Zwolniony 27 października 1982 r. (otrzymał datowane na 2 października 1982 r. świadectwo zwolnienia z internowania, wysłane z Aresztu Śledczego w Kielcach pismem z dnia 16 października 1982 r. do szpitala w Krakowie, gdzie przebywał po uprzednim pobycie w szpitalu w Rzeszowie). Inicjator wykonywania plakatów przez osadzonych w Załężu, współtwórca kopert ze stemplami Matki Boskiej Załęskiej.

Inicjator zamówienia fotomontażu obrazu św. Katarzyny i "błogosławieństwa" Ojca Św. Jana Pawła II. Zdjęcia obrazu były wywieszane w szeregu pomieszczeń PKP i m.in. w kasach "Polresu" i PKL. W lutym 1983 r. przymusowo przeniesiony do pracy w Nowym Targu, z zakazem pracy na terenie Zakopanego. Inicjator mszy św. z okazji Dnia Kolejarza w kościele pw. św. Katarzyny w Nowym Targu.

Od stanu wojennego do 1989 r. przechowywał w swoim domu sztandar KZ NSZZ "S" PKP Zakopane. W l. 1982-1987 kolporter wydawnictw podziemnych. Inwigilowany min. przez TW "Andrzeja Stępnia" i TW "Giza" od 1985 do 1989 r. Kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Klin" jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy stacji PKP w Zakopanem.

Podczas pobytu w USA w czerwcu 1989 r. organizator wyborczego punktu informacyjnego dla Polaków w Nowym Jorku.

Członek Ruchu Stu (1997-1998). Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), honorową odznaką "Zasłużony dla Transportu" (1999); uhonorowany Nagrodą Honorową Burmistrza Zakopanego (2009).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

dyżurny ruchu, przewodniczący KZ NSZZ "S" na stacji PKP w Zakopanem, internowany 13.12.1981 - decyzja 150/81, Załęże, Uherce, Kielce, zwolniony 27.09.1982.