Solidarność to znaczy razem

Maślanka Franciszek

Informacja z listy Internowani

sekretarz Zarządu WKZ NSZZ RI, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 327, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11.02.1982.