Solidarność to znaczy razem

Mateja Józef Franciszek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 4 marca 1934 r. w Gołęczynie, pow. dębicki.

W l. 1948-1952 uczęszczał do Gimnazjum w Pilźnie; ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie (1956).

W l. 1956-1960 pracownik umysłowy DZOS "Stomil" w Dębicy; kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu w Zakładach Mięsnych w Dębicy (1960-1966); w 1966 r. starszy ekonomista w WSK Dębica; w l. 1967-1985 starszy rewident w ZTS "ERG" w Pustkowie; w l. 1986-2001 specjalista w Polifarb Dębica; od 2002 r. na emeryturze.

Żołnierz wolnej Polski, Przysięgę złożył w kwietniu 1952 r.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r. W październiku 1980 r. wszedł w skład komitetu założycielskiego NSZZ "S" przy ZTS "Erg" w Pustkowie. Po wyborach został członkiem KZ NSZZ "S".

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w ZK w Załężu k. Rzeszowa (2 lutego – 5 marca 1982 r.); po zwolnieniu z internowania wielokrotnie wzywany na przesłuchania na Komendę MO w Dębicy.

W 1989 r. włączył się w odbudowę "Solidarności" w Polifarbie Dębica. Został członkiem KZ (1989-1994) i przewodniczącym (1994-2002) oraz delegatem na WZD RM (1994-2002).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

rewident w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pustków, członek KZ NSZZ "S", internowany 02.02.1982 - decyzja nr 53/82, Załęże, zwolniony 05.03.1982.