Solidarność to znaczy razem

Mazurkiewicz Wiesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 6 kwietnia 1939 r. w Stanisławowie, obwód iwanofrankiwski (Ukraina); w 1955 r. wrócił do Polski w ramach akcji repatriacyjnej.

Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1958).

W l. 1956-1988 pracownik Huty im. Lenina (od 1977 r. w Walcowni Blach Karoseryjnych); po wyjeździe do USA pracował m.in. w fabryce Celco w Chicago i w fabryce Weber w Palatine; na emeryturze od 2004 r.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członek Prezydium Komisji Wydziałowej "S" w Walcowni Blach Karoseryjnych i członek Komisji Socjalno-Bytowej w HiL.

W dn. 13-16 grudnia 1981 r. członek Komitetu Strajkowego na Walcowni Blach Karoseryjnych HiL oraz łącznik z KS HiL; po pacyfikacji strajku zatrzymany i przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej; internowany 18 grudnia 1981 r., mimo iż był obywatelem radzieckim i nie posiadał obywatelstwa polskiego; w dn. 30 grudnia 1981 r. został osadzony w AŚ w Załężu; w dn. 13-22 czerwca 1982 r. brał udział wraz z R. Majdzikiem, S. Tatarą, W. Mużewskim i W. Sukiennikiem w głodówce; w trakcie internowania autor wierszy; wydawał ręcznie przygotowaną gazetkę więzienną Serwis Informacyjny "Wolne Słowo"; zwolniony z internowania 7 lipca 1982 r.

W dn. 16 sierpnia 1982 r. został aresztowany pod zarzutem rzekomej napaści na milicjantów po mszy św. w "Arce Pana" i osadzony w AŚ w Krakowie; zwolniony 29 września 1982 r.; w tym samym roku zwrócił paszport radziecki w konsulacie ZSRR w Krakowie; do 1991 r. "bezpaństwowiec".

Za próbę zorganizowania strajku w trzecią rocznicę podpisania porozumień sierpniowych zwolniony z pracy (5 września 1983 r.); po ponad roku wygrał sprawę o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie przed Terenową Komisją Odwoławczą ds. Pracy dla KrakowaNowej Huty; wrócił do pracy w HiL z obniżoną stawką zaszeregowania.

Współpracownik Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (1984) oraz w l. 19841988 odpowiedzialny za druk i kolportaż oficjalnego pisma Komitetu "Homo Homini" (wraz z M. Banasiem, R. Majdzikiem i J. Mielnikiem); członek SFPP (1983-1988); członek KPN (od 1984 r.); członek Rady Pracowniczej HiL.

Zaangażowany w kolportaż m.in. pisma "Godność", odbieranego z ZOZ na os. Kazimierzowskim; w dn. 2 września 1985 r. skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacji w dn. 31 sierpnia 1985 r. pod Wawelem; brał udział w Pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz do Warszawy i Gdańska.

W l. 1985-1988 był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej na Wydziale Walcowni Blach Karoseryjnych w HiL oraz członkiem TKRH (1986-1988).

W dn. 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. członek Komitetu Strajkowego HiL; aresztowany 6 maja 1988 r. i osadzony w AŚ w Krakowie; zwolniony 16 maja 1988 r. dzięki poręczeniu Społecznej Rady Pracowniczej Kombinatu; postępowanie umorzone 15 listopada 1988 r.; członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" w HiL (1988).

W 1987 r. podjął starania o uzyskanie obywatelstwa polskiego (z czego zrezygnował 15 marca 1988 r., wobec braku reakcji władz na jego wniosek); w związku z szykanami i represjami w lutym 1988 r. rozpoczął starania o uzyskanie zgody na wyjazd wraz z rodziną na pobyt stały do USA; zezwolenie otrzymał w dn. 30 maja 1988 r., zostało ono jednak unieważnione 30 września 1988 r. w związku z prowadzonym przygotowaniem do procesu za kierowanie strajkiem w HiL; decyzja ta została podjęta, mimo iż uprzednio spełnił wymagane przez WUSW warunki dotyczące wyjazdu, tj. rozwiązał umowę o pracę i zdał mieszkanie; odmowna decyzja spowodowała, że został wraz z rodziną bez środków do życia; dzięki pomocy SFPP, adwokatów A. Rozmarynowicza i A. Buczkowskiego oraz przy zaangażowaniu Kurii Krakowskiej i osobiście Jego Eminencji ks. Kardynała F. Macharskiego otrzymał w dn. 12 grudnia 1988 r. zezwolenie na wyjazd do USA i dokument podróży jako bezpaństwowiec z prawem do jednokrotnego przekroczenia granicy Polski.

W 1988 r. wyjechał do Niemiec, a następnie do USA; w 1991 r. otrzymał obywatelstwo polskie; w 2003 r. powrócił do Polski.

Działalność związkowa: KRH: członek (luty-grudzień 1981 r.); członek Zarządu Tajnej KRH (1986-1988); członek KEiR przy KRH "S"; Sekcja Emerytów i Rencistów RM: członek rady (2010-nadal).

Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.

Odznaczony medalem "Niezłomnym w słowie" (2011) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Huty im. Lenina - ZB-2, członek KZ NSZZ "S" na wydziale, internowany 18.12.1981 - decyzja nr 384, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników