Solidarność to znaczy razem

Mędrek Stanisław

Informacja z listy Internowani

nauczyciel.07.LO w Krakowie, członek "S", internowany 18.12.1981 - decyzja nr 394, zwolniony 13.01.1982.