Solidarność to znaczy razem

Mielnik Julian

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 10 lipca 1929 r. w Monasterzyskach, obwód tarnopolski (Ukraina); zm. 23 marca 1996 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Batowicach.

Absolwent dwuletniej Szkoły Mechanicznej w Krakowie (1970).

Zatrudniony w HiL jako suwnicowy (19501976); ślusarz w Wojskowych Zakładach Remontowych (1976-1982); po wyrzuceniu represyjnie z pracy przeszedł na rentę.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współzałożyciel "S" w WZR, członek prezydium KZ "S"; po wprowadzeniu stanu wojennego internowany 13 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w ZK w Załężu; zwolniony z internowania 5 lutego 1982 r.; po zwolnieniu z internowania wyrzucony z pracy.

Współpracownik ks. Kazimierza Jancarza w parafii Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach; w kwietniu 1984 r. współzałożyciel (z R. Majdzikiem, R. Kusiem, M. Banasiem i W. Mazurkiewiczem) Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (od 1985 r. Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne "S" Regionu Małopolska); zaangażowany w działalność drukarską i kolporterską, m.in. współpracownik pisma "Homo Homini" (red. nacz. M. Banaś); w 1987 r. ukarany grzywną za udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

W 1989 r. przewodniczący Komitetu Założycielskiego Emerytów i Rencistów w Małopolsce.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" przy WZR: członek prezydium (1980-1981); KT NSZZ "S" nr 1909: przewodniczący (1989-1996); delegat na WZD RM (1989-1995); członek ZRM (1992-1995); delegat na KZD (1993-1995); Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ "S" (Regionalny Sekretariat Emerytów i Rencistów): członek zarządu (1990-1992), przewodniczący (1992-1996); delegat na Krajowy Zjazd EiR (1995-1996); Sekcja Krajowa Pracowników Cywilnych MON NSZZ "S": członek rady (listopad - grudzień 1981 r.); Członek Małopolskiego Komitetu Budowy Pomnika KWK Wujek (1990).

W 1993 r. kandydował do Sejmu RP z listy NSZZ "S".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

ślusarz-rusznikarz, członek KZ NSZZ "S" w Wojskowych Zakładach Remontowych, internowany 13.12.1981 - Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 01.02.1982. Decyzja nr 330.