Solidarność to znaczy razem

Mikulec Waldemar Józef

Informacja z listy Internowani

student UJ, członek NZS, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 336, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.04.1982.