Solidarność to znaczy razem

Mirowski Marian

Informacja z listy Internowani

elektronik, pracownik Huty im. Lenina, pracownik Sekcji Informacji KRH HiL, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 324, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.03.1982.