Solidarność to znaczy razem

Modelski Wojciech

Informacja z listy Internowani

student prawa UJ, członek NZS, internowany 29.01.1982 - decyzja nr 29, Załęże, Kielce, zwolniony 07.07.1982.