Solidarność to znaczy razem

Mojek Wacław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 7 listopada 1958 r. w Tarnowie; zm. 26 listopada 2007 r. w Tarnowie; pochowany na cmentarzu w Mościcach.

Uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, Szkoły Muzycznej i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.

Pracownik m.in. PPiMUEB "Elektromontaż" Kraków Oddział w Tarnowie, WSS Społem i Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego przy WDRMiOW w Tarnowie, skąd był represyjnie zwalniany po kilku-kilkudziesięciu dniach pracy; pracownik Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie; w 1985 r. zatrudniony w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie.

Współpracownik KSS KOR; sygnatariusz Karty Praw Robotniczych (sierpień 1979 r.); współpracownik "Robotnika" ; w l.1979-81 wydawca i redaktor "Wiadomości Tarnowskich" (red. J. Barczyński, B. Jasielec, Z. Stanuch, R. Strach, R. Kacer); w jego mieszkaniu wielokrotnie dokonywano rewizji, wielokrotnie zatrzymywany, namawiany do współpracy z SB; trzykrotnie zwalniany represyjnie z pracy, te sam szykany dotknęły jego żonę Martę; twórca Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Tarnowie (3 marca 1980 r.).

W NSZZ "S" od 1980 r.; w okresie czerwiec - sierpień 1980 r. uczestnik akcji protestacyjnych i strajków w tarnowskich zakładach pracy, autor postulatów załóg; w sierpniu 1980 r. kilkakrotnie aresztowany; znalazł się na liście aresztowanych przekazanych stronie rządowej przez MKS w Gdańsku.

We wrześniu 1980 r. prowadził w Tarnowie przy ul. Kościuszki punkt informacyjny na temat zakładania NSZZ; założyciel "S" w ok. 60 zakładach pracy; wiceprzewodniczący KZ "S" w TSM (1980-1981); orędownik utworzenia oddzielnego MKZ w Tarnowie; szykanowany przez SB i MO; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.; współorganizator marszu głodujących w Tarnowie (7 sierpnia 1981 r.); uczestnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Prasy Związkowej, podczas którego założono Komisję Pism Związkowych; członek KOWzP w Tarnowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się z R. Strachem z kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie; zatrzymany w miejscu pracy 14 grudnia 1981 r.; internowany w ZK w Tarnowie, a następnie w ZK w Załężu i od 28 września 1982 r. Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach; zwolniony 15 października 1982 r.

Działacz struktur podziemnych, drukarz i kolporter "Jednodniówki Tajnej Komisji Zakładowej Solidarność" (1984) i "Tarniny".

Aresztowany 23 lutego 1984 r. podczas wyjazdu na posiedzenie Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S"; zwolniony w lipcu 1984 r.; współorganizator manifestacji 11 listopada 1984 r. w Tarnowie; zwolniony z pracy, utrudniano mu znalezienie pracy; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; współzałożyciel Tarnowskiego Komitetu Praworządności (9 lutego 1989 r.).

W 1989 r. odrzucił propozycję startu w wyborach do Senatu z listy KO "S".

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współpracownik KSS KOR, redaktor "Wiadomości Tarnowskich", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 3/81, Załęże, Kielce, zwolniony 15.10.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1958), aresztowany w Tarnowie.