Solidarność to znaczy razem

Mojek Zbigniew

Informacja z listy Internowani

członek NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 4/81, Załęże, zwolniony 08.02.1982.