Solidarność to znaczy razem

Molczyk Władysław

Informacja z listy Internowani

rolnik, członek NSZZ RI ,,s", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 81/ 81, Załęże, zwolniony 09.01.1982.