Solidarność to znaczy razem

Motyka Teresa

Informacja z listy Internowani

sekretarka, pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska NSZZ "S", internowana 13.12.1981 - decyzja nr 310, Kielce, Gołdap, zwolniona 01.03.1982.