Solidarność to znaczy razem

Mróz Adam

Informacja z listy Internowani

technik elektryk, pracownik etatowy ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 0l.09.1982 - decyzja nr 468, Uherce, zwolniony 16.09.1982.