Solidarność to znaczy razem

Muniak Anna

Informacja z listy Internowani

przewodnicząca KZ NSZZ "S" Drukarni Narodowej, internowana 14.12.1981 - decyzja nr 292, Kielce, Gołdap, zwolniona 28.04.1982.