Solidarność to znaczy razem

Murzewski Władysław Zbigniew

Informacja z listy Internowani

inżynier elektronik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRH, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 141, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14.06.1982.