Solidarność to znaczy razem

Mytnik Halina

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 20 kwietnia 1935 r. w Krakowie.

Absolwentka Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1957).

W l. 1955-1959 współpracownik Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie; pracownik bibliotek AGH w Krakowie: Biblioteki Głównej (1959-1970), Biblioteki Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych, Automatyki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ); od 1970 r. kustosz i starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Instytutu Maszyn Górniczych; od 1995 r. na emeryturze; tłumacz literatury naukowotechnicznej (z j. angielskiego i francuskiego).

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członek założyciel i sekretarz Uczelnianego Komitetu Założycielskiego "S" (od 19 września 1980 r.); po rejestracji w MKZ (nr KZ "S" AGH 471) sekretarz KZ "S" AGH; od października 1980 r. we współpracy z R. Kaczmarkiem redaktorka "Komunikatów UKZ «Solidarność» AGH" a następnie "Komunikatów Sekcji Informacji KZ «Solidarność» AGH"; odpowiedzialna za informację i kolportaż w ramach systemu ABC w pionie AGH (przy współpracy M. Morawskiego); od 1 kwietnia 1981 r. oddelegowana w wymiarze ½ etatu do pracy w KZ "S" AGH.

Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w strajku okupacyjnym na AGH, członek Komitetu Strajkowego; zatrzymana w nocy 15/16 grudnia 1981 r. po pacyfikacji strajku; internowana na KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie (do 30 grudnia 1981 r.) oraz w Areszcie Śledczym w Kielcach-Piaskach (do 21 stycznia 1982 r.), a następnie w ośrodkach odosobnienia w Gołdapi (do 1 marca 1982 r.) i w Darłówku; zwolniona 11 czerwca 1982 r. ze względu na stan zdrowia, m.in. po interwencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Współpracowniczka TKZ "S" w AGH oraz podziemnych struktur "S" Regionu Małopolska (1982-1989); współorganizatorka mszy św. za Ojczyznę (m.in. u oo. Dominikanów w Krakowie).

Członek Komitetu Założycielskiego "S" AGH (22 czerwca 1988 r.); członek delegacji składającej w Sądzie Najwyższym w Warszawie wniosek o rejestrację związku (styczeń 1989 r.).

Działalność związkowa: KZ "S" AGH: sekretarz KZ (1980-1981), wiceprzewodnicząca KR (1989-1991), przewodnicząca KR (1991-1995), członek KR (1998-2002).

Członek Stowarzyszenia Absolwentów UJ w l. 1964-2002 (w l. 1992-2002 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej); członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1962-1982 i od 1997 r.); od 1980 r. członek Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie.

Autorka kilkunastu artykułów w wydawnictwach naukowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz dialektologii ("Lud", T. 46: 1960).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1981), Złotą Odznaką Stowarzyszenia Absolwentów UJ (1998), Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2002) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

KZ "S" AGH, we wrześniu 1981 sekretarz Uczelnianego Komitetu Strajkowego w AGH, internowana 16.12.1981 - decyzja nr 379, Kielce, Gołdap, Darłówek (od 3/4.03.1982), zwolniona 07.06.1982.