Solidarność to znaczy razem

Naruszewicz Krzysztof

Informacja z listy Internowani

inżynier mechanik, inspektor BHP Huty im. Lenina, członek KRH, internowany 18.12.1981 - decyzja nr 147, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 04.06.1982.